Photoresponsive flydende krystaller (PhotoLC)

 

Forskningsprojekt st¿ttet af Det Frie ForskningsrŒd | Teknologi og Produktion (projektperiode: 1.11.2012 – 31.1.2016)

 

Kort beskrivelse dansk

 

Projektet sigter imod at udvikle flydende krystaller, hvis egenskaber kan kontrolleres ved lyspŒvirkning. Dette t¾nkes gjort vha. fotoaktive molekyler, der kan undergŒ bŒde en elektronisk og geometrisk ¾ndring ved belysning. F¿rstn¾vnte ¾ndring vil resultere i en ¾ndret farve af hvert enkelt molekyle og dermed ogsŒ af hele fasen. Den geometriske ¾ndring af hvert enkelt molekyle vil pŒvirke hele den flydende krystallinske fases morfologi. SŒdanne smarte materialer kan t¾nkes anvendt som solsk¾rme, optiske displays, sensorer eller inden for optisk datalagring. Som fotoaktive molekyler ¿nskes passende derivater af den sŒkaldte dihydroazulenforbindelse anvendt. Dihydroazulen (DHA) bestŒr af to sammensatte ringe. Ved belysning med en specifik b¿lgel¾ngde Œbnes den ene af disse ringe, hvorved et sŒkaldt vinylheptafulven (VHF) molekyle dannes. Denne ¾ndring resulterer i et farveskift fra gul til r¿d. VHF kan vende tilbage til DHA ved opvarmning. Ved passende funktionalisering af DHA/VHF-systemet hŒber vi at kunne opnŒ avancerede fotoresponsive flydende krystaller. Med udgangspunkt i den termiske ringlukning af VHF til DHA kan disse flydende krystaller ogsŒ t¾nkes anvendt som varmef¿lsomme sensorer. Alternativt kan man blande passende DHA/VHF-forbindelser med allerede kendte flydende krystaller og unders¿ge effekten heraf. Syntese og fotolysestudier vil blive udf¿rt KU, mens de flydende krystallinske egenskaber unders¿ges i et samarbejde med Prof. Goodby i York.

 

 

 

 

á       Description in Danish

á       Project Members

á       Publications and Seminars

á       Events

á       Home